ANBI

De Belastingdienst heeft de Bekesteingemeente Hendrik-Ido-Ambacht aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw giften aan de gemeente aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels; voor meer en actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst).

ANBI-Overzicht-Financien-2021-2022b

ANBI-Overzicht-Financien-2022-2023b

Matthe├╝s 22:17 (HSV)

Zeg ons dan: Wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?