PRIVACY REGLEMENT

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als kerk dienen wij zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van leden en vrienden. Daarom hebben ook wij een privacyreglement opgesteld.

Persoonsgegevens

Op onze website zijn geen persoonsgegevens terug te vinden. Voor het verstrekken van persoonsgegevens buiten onze eigen kerk is een wettelijke basis nodig. In de Wbp (voorloper AVG) staat op welke gronden. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens, zonder toestemming van betrokkenen, door te geven aan derden. Dat betekent dat de persoonsgegevens (denk aan NAWgegevens) alleen buiten de kerk gepubliceerd mogen worden als daarvoor expliciet toestemming is gegeven. Leden van de gemeente krijgen regelmatig een ledenlijst met contactgegevens per email toegestuurd. De ledenlijst wordt alleen beschikbaar gesteld aan leden van de Bekestein Gemeente te Hendrik Ido Ambacht. Doorgeven van (delen van) de lijst aan anderen is wettelijk niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen.

De Bekestein Gemeente verwerkt persoonsgegevens ten behoeve het bijhouden van de ledenlijst van de gemeente en de taken/activiteiten die gemeenteleden vrijwillig uitvoeren in de gemeente op een overzicht wie welke taken uitvoert.

Wet Meldplicht Datalekken

De wet meldplicht datalekken bepaalt dat er binnen 24 uur melding gemaakt moet worden bij inbreuk op persoonsgegevens van gevoelige aard met mogelijk ernstige gevolgen. Een inbreuk is een hack, technisch falen, verlies of diefstal van een laptop waarop persoonsgegevens van de kerk zijn opgeslagen. Persoonsgegevens van gevoelige aard gaan o.a. over betalingsgegevens, verslavingen, werk- of relatieproblemen of gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude. Een andere reden voor melding is wanneer persoonsgegevens uitlekken die media gevoelig zijn. Meer informatie over deze meldplicht vindt u bij de autoriteit persoonsgegevens.

Gemeentenieuws

In het gemeentenieuws worden de gegevens van de bijeenkomsten vermeld en de verjaardagen. Het gemeentenieuws is alleen bedoeld voor leden en wordt via de mail rondgestuurd. Voor hen die niet beschikken over een emailadres wordt deze op papier aangereikt. Het is niet toegestaan om het gemeentenieuws bij de deur neer te leggen of door te geven aan derden.

Website

Het is niet toegestaan dat er op de website voor de versleuteling foto’s van personen staan tenzij dit is vastgelegd met toestemming. Wij kiezen ervoor om daarom alleen foto’s te gebruiken van voorwerpen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via ons emailadres .

Privacy