Zending

family

Het zendingsechtpaar Daniel en Heleen Peiffer werkte eerst jaren in Nieuw Zeeland onder de Maori’s. Nu werken zij in Arizona (USA) onder Navajo en Hopi indianen. Wij ondersteunen hen al vele jaren.

Romeinen 10:13 (HSV)

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.